Om förskolan Valen

Förskolan Valen har plats för 16 barn.

 

Våra öppettider anpassas efter vårdnadshavares omsorgsbehov inom ramen för skollagens krav.

 

Arbetslaget på Valen består av en förskollärare, en barnskötare, en förskolchef och en kock.

Förskolan är belägen i ett bostadsrättsområde och vi har en stor gård till förfogande där vi tillsammans med barnen skapar pedagogiska upplevelser som att bygga en hinderbana med naturmaterial, samtidigt som vi har fria ytor att utforska.

 

Diyari Amin Karlsson heter vår förskolchef. Valen var fram till augusti 2016 ett föräldrakooperativ. Från våren 2017 drivs Valen som en fristående förskola av fyra engagerade kvinnor med kunskap och erfarenhet av att driva förskola främst från den föräldrakooperativa formen.

För att komma i kontakt med styrelsen skicka mail till styrelsen@forskolanvalen.se

 

Vår ambition är att skapa en förskola som präglas av ett omsorgsfullt lärande och en gedigen kunskap om hållbar utveckling.

 

 

Ur läroplan för förskolan:

 

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorgeredig"

 

"Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas."

 

"I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är."

 

 

En bild på vår härliga gård!